Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τα παιδιά της Α΄τάξης του Ολοήμερου Σχολείου με την καθοδήγηση της κ. Πρωτόγερου Ελευθερίας δασκάλας εικαστικών ζωγράφισαν την "Ημέρα και τη Νύχτα".
Να και οι ζωγραφιές τους...