Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Σχολείου
Σκοπός του ολοήμερου σχολείου είναι η συστηματική παιδαγωγική αντιμετώπιση από το ίδιο το σχολείο, σε στενή συνεργασία με τους γονείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών των μαθητών - παιδιών εργαζόμενων γονέων, μέσα στο οικείο σχολικό περιβάλλον, με ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που αποσκοπεί στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των παιδιών και συγχρόνως στη διευκόλυνση των γονέων να διεκδικούν ισότιμα το δικαίωμα στην εργασία.
Στα πλαίσια του Ολοήμερου Σχολείου το σχολικό έτος 2009-2010 έχουν γραφτεί 28 παιδιά. 9 παιδιά της Α΄ τάξης, 4 παιδιά της Β΄ τάξης, 7 παιδιά της Γ΄ τάξης, 2 παιδιά της Δ΄ τάξης, 1 παιδί της Ε΄ τάξης και 5 παιδιά της ΣΤ΄ τάξης.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί το σχολείο είναι το εξής:
1η ώρα 12.35-13.15 - τάξεις Α΄, Β΄
13.15-13.20 - διάλειμμα
2η ώρα 13.20-14.00 - για όλες τις τάξεις
14.00-14.40 - γεύμα για όλες τις τάξεις
14.40-14.50 - διάλειμμα
3η ώρα 14.50-15.30 - για όλες τις τάξεις
15.30-15.40 - διάλειμμα
4η ώρα 15.40-16.15 - για όλες τις τάξεις
16.15 - αποχώρηση μαθητών


Στο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου που εφαρμόζεται μετά τις 12.35 γίνονται τα παρακάτω: προετοιμασία και ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, διδασκαλία Ξένων Γλωσσών- Αγγλικά, εισαγωγή στην Πληροφορική , Αισθητική Αγωγή-Καλλιτεχνικά, Αθλητισμός –Γυμναστική, Χορός και Μουσική και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες .
Όταν λέμε δημιουργικές δραστηριότητες εννοούμε: παιδαγωγικά παιχνίδια, θεατρική αγωγή, μελέτη βιβλίων από τη βιβλιοθήκη, παιδικών περιοδικών, προβολή βιντεοταινιών εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού περιεχομένου, θεατρικό παιχνίδι.