Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

Σκοπός της ίδρυσής του είναι:
1. η στενή συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου
2. η βελτίωση των όρων εκπαίδευσης των μαθητών, σε διδακτήρια σύγχρονα και υγιεινά
3. ο εξοπλισμός του σχολείου με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας
4. η ίδρυση βιβλιοθηκών
5. η υλική και ηθική συμπαράσταση μαθητών με την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εντός του χώρου του σχολείου
6. η συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς του σχολείου
7. η συνεργασία με μαζικούς φορείς και με το δήμο.