Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021-2022

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                 

Εγγραφές μαθητών/τριών  για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι εγγραφές  στην Πρώτη  (Α΄) Τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022  πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και  μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου. Φέτος θα εγγραφούν οι μαθητές/τριες που  γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται  από τον Διευθυντή  του Δημοτικού Σχολείου μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.)

β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο θα σας δοθεί από τον Διευθυντή του σχολείου)

 δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Πιστοποιητικό  Φοίτησης Νηπιαγωγείου. (Προσκομίζεται από το Νηπιαγωγείο)

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού  Φοίτησης Νηπιαγωγείου το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Πληροφορίες για τις εγγραφές στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού στο τηλέφωνο 2467085382

                                                                  Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                  Ευαγγελίδης Γεώργιος