Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

"Ο μύθος του Μινώταυρου" - Εργασία στα Αγγλικά

GREEK MYTHOLOGY: THE MINOTAUR’S MAZE

There are many strange creatures in the Greek myths. One of them is the Minotaur, which had the body of a man and the head of a bull. The Minotaur lived in a huge maze at Knossos on the island of Crete. Every year seven youths and seven maidens were sent into the maze and starved to death, or were eaten by the Minotaur. No-one had ever escaped. One year the hero Theseus offered to be one of the seven. When he arrived at Knossos the king’s daughter Ariadne fell in love with him and decided to help him. She gave him a large ball of string, which he unwound as he went into the maze. Theseus found the Minotaur and killed him with his sword. Then he followed the trail made by the string. Soon, he found the way out of the maze and back to Ariadne, who waited for him.

                                                   Mellios LeonidasΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ

Υπάρχουν πολλά παράξενα δημιουργήματα στους Ελληνικούς μύθους. Ένα από αυτά είναι ο Μινώταυρος, που είχε το σώμα ενός άντρα και το κεφάλι ενός ταύρου. Ο Μινώταυρος ζούσε σε ένα τεράστιο λαβύρινθο στην Κνωσό στο νησί της Κρήτης. Κάθε χρόνο εφτά νέοι και εφτά ανύπαντρες κόρες στέλνονταν στο λαβύρινθο και πέθαιναν από την πείνα ή τρώγονταν από τον Μινώταυρο. Κανείς δεν είχε ποτέ δραπετεύσει. Μια χρονιά ο ήρωας Θησέας προσφέρθηκε να είναι ένας από τους εφτά. Όταν έφτασε στην Κνωσό η Αριάδνη, η κόρη του βασιλιά, τον ερωτεύθηκε και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Του έδωσε ένα μεγάλο κουβάρι από σπάγκο, το οποίο ο Θησέας ξετύλιγε καθώς προχωρούσε μέσα στο λαβύρινθο. Ο Θησέας βρήκε τον Μινώταυρο και τον σκότωσε με το σπαθί του. Μετά ακολούθησε τη γραμμή του σπάγκου . Σύντομα, βρήκε την έξοδο από τον λαβύρινθο και επέστρεψε στην Αριάδνη, η οποία τον περίμενε.

                                               Μέλλιος Λεωνίδας