Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Οδηγίες του ΕΟΔΥ


Οδηγίες του  ΕΟΔΥ για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό
  sars-cov-2 (covid-19) για τα Δημοτικά Σχολεία.

Κάντε κλικ εδώ

Οδηγίες του  ΕΟΔΥ : Διαδικασία καθαρισμού και
εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό.

Κάντε κλικ εδώ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
Ώρες υποβολής των αιτήσεων: 10 π.μ-12:00 στο Δημοτικό σχολείο
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής
                                                       Το έντυπο της αίτησης θα σας δοθεί στο σχολείο.
  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας: Αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. Τα στοιχεία του /της μαθητή/τριας τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του.
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) . Το έντυπο θα σας δοθεί στο σχολείο.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό.
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. 
Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων. Θα πρέπει να τηρείται η φυσική απόσταση, η υγιεινή των χεριών και ο σωστός τρόπος χρήσης της μάσκας.
Για την αποφυγή συγχρωτισμού παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας εγγραφής. Τηλέφωνο του σχολείου:2467085382
                                       Τηλέφωνο του διευθυντή του σχολείου:6972243445

                                                                                                        Δισπηλιό, 14 Μαΐου 2020
                                                                              Ο Διευθυντής του σχολείου
                                                                                                                    Ευαγγελίδης Γεώργιος