Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Διδακτικό προσωπικό 2020 -2021

 Με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων η κατανομή τάξεων για το σχολικό έτος 2020 - 2021, έχει ως εξής:    

                                      ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ευαγγελίδης Γεώργιος - Διευθυντής 

Καραγεωργίου Ιωάννης -  Δάσκαλος Α΄ τάξης

Πανάτσα Μαριάνθη  - Δασκάλα Β΄ τάξης

Γούτα Ουρανία -   Δασκάλα Γ΄ τάξης

Κύρου Νικόλαος  - Δάσκαλος  Δ΄ τάξης

Τρύφου Αλεξάνδρα  -   Δασκάλα Ε΄ τάξης

  Βάσκος  Ιωάννης - Δάσκαλος ΣΤ΄ τάξης

         

Κράτσιου Καλλιόπη- Φυσικής Αγωγής
Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας
Παπαϊκονόμου Βάϊα – Πληροφορικής
Παπαδοπούλου Ελευθερία - Γαλλικής Γλώσσας
Στεργιάκα Ανδρονίκη  - Γερμανικής Γλώσσας
Πρωτόγερου Ελευθερία - Εικαστικών
Μπενέκου Τατιανή - Μουσικός

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ -  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

              Μπίτης Νικόλαος - Δάσκαλος 

Κράτσιου Καλλιόπη- Φυσικής Αγωγής

        Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας

           Παπαϊκονόμου Βάϊα  - Πληροφορικής