Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών (1) - Τάξη Δ΄

                                        
Στην πρώτη εβδομάδα του προγράμματος οι μαθητές της Δ΄ τάξης μπήκαν στην έννοια της ανακύκλωσης συσκευασιών, στην αξία και τα οφέλη της.
Βρήκαν στοιχεία για την ανακύκλωση, το πρόβλημα της αύξησης των σκουπιδιών και των σκουπιδότοπων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα παρουσίασαν στην τάξη.
Οι μαθητές της τάξης διαπίστωσαν ότι είναι «υποψήφιοι ανακυκλωτές» και δεσμεύτηκαν να μάθουν περισσότερα για την ανακύκλωση συσκευασιών προκειμένου να γίνουν
«μεγάλοι ανακυκλωτές».
Γνώρισαν τον ήρωα του προγράμματος «επιθεωρητή Μπλέκα» και ζωγράφισαν την αφίσα του.
Έλυσαν το σταυρόλεξο της ανακύκλωσης.