Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009

Η γρίπη Α(Η1Ν1)

Τι είναι η γρίπη;
Είναι οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίως Α ή Β)εμφανίζεται υπό μορφή εποχιακών εξάρσεων και επιδημιών σε παγκόσμια κλίμακα.
Η νέα γρίπη Α(Η1Ν1)
Είναι:
• ένας, νέος πανδημικού τύπου, ιός της γρίπης που έχει μολύνει αρκετούς ανθρώπους στη χώρα μας, καθώς επίσης και σε πολλές άλλες χώρες και η διάδοση του ιού συνεχίζεται.
• Δεν υπάρχει ανοσία στον πληθυσμό.
• Δεν υπάρχει εμβόλιο.
Συμπτώματα της «νέας γρίπης» Α (H1N1)
Τα συμπτώματα του πανδημικού ιού γρίπης Α (H1N1) στους ανθρώπους είναι παρόμοια με τα συμπτώματα της εποχιακής γρίπης και περιλαμβάνουν :
• Πυρετό
• Βήχα
• πονόλαιμο
• καταρροή
• μυαλγίες
• πονοκέφαλο
• ρίγη και κόπωση
• Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με αυτόν τον ιό επίσης έχει εμφανίσει διάρροια και εμετούς.
Τρόποι μετάδοσης
• σταγονίδια: (βήχας, φτέρνισμα, ομιλία με εκτίναξη σταγονιδίων)
• έμμεσα με την επαφή με μολυσμένα χέρια ή άψυχα αντικείμενα (π.χ. πόμολα, τηλέφωνα)
Χρόνος μετάδοσης
Οι ασθενείς μεταδίδουν 1 ημέρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 7 ημέρες από την αρχική ημέρα εκδήλωσης των συμπτωμάτων
Μέτρα πρόληψης για τη νέα γρίπη Α(Η1Ν1)v στις Σχολικές Μονάδες
Βασικές Οδηγίες
• Παιδιά και προσωπικό που παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης δεν πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο
• Παραμονή των ασθενών στο σπίτι όσες ημέρες είναι εμπύρετοι και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του πυρετού, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων
• Ο εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς να ελέγχουν τα παιδιά καθημερινά, πριν φύγουν για το σχολείο, για συμπτώματα γρίπης και αν εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης να μην τα στέλνουν στο σχολείο
• Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων γρίπης από παιδί ή εργαζόμενο στο σχολείο:
 Παραμονή σε έναν ιδιαίτερο προκαθορισμένο χώρο
 Χρήση μάσκας από όσους θα εισέλθουν στο χώρο
 Άμεση ειδοποίηση των γονέων
 Σε κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα έχει ορισθεί ομάδα γρίπης με έναν υπεύθυνο «Συντονιστή γρίπης» για την εφαρμογή και την τήρηση των διατάξεων της εγκυκλίου.