Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Διαδικτυακές δημιουργίες στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής από την Α΄ τάξη

 "Φτιάχνω τον δικό μου, ήρωα!" ήταν το πλαίσιο στο μάθημα της Θεατρικής  Αγωγής στην Α΄ τάξη.

Όλοι οι μαθητές, δημιούργησαν τον δικό τους ήρωα με διάφορα υλικά και αρκετή φαντασία!