Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού, που προέκυψε από τις εκλογές της 
14ης Οκτωβρίου 2019 έχει ως εξής:

     Πρόεδρος: Μπούγια Μαρία
            Αντιπρόεδρος: Κωστάρα Χριστίνα
      Γενική Γραμματέας: Ρουσουλιώτου Ευαγγελία
        Ταμίας: Δρακονταείδη Ευγενία
Αναπληρωτής Ταμίας: Μουράτογλου Ελένη
Μέλος: Αλεξοπούλου Ελένη
Μέλος: Δούνα Τριανταφυλλιά
Μέλος: Τσιόλα Ευγενία
Μέλος: Τσούτσα Βενετία