Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Κατανομή τμημάτων

Με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων η κατανομή τάξεων για το σχολικό έτος 2019-2020, έχει ως εξής:ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ευαγγελίδης Γεώργιος - Διευθυντής

Πανάτσα Μαριάνθη - Δασκάλα  Α΄τάξης
Καραγεωργίου Ιωάννης - Δάσκαλος Β΄τάξης
Κύρου Νικόλαος  - Δάσκαλος  Γ΄ τάξης
         Τρύφου Αλεξάνδρα  - Δασκάλα Δ΄τάξης
          Βάσκος  Ιωάννης - Δάσκαλος  Ε΄ τάξης
           Γούτα Ουρανία   - Δασκάλα  ΣΤ΄τάξης
         

Κράτσιου Καλλιόπη- Φυσικής Αγωγής
Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας
Τσομπάνης Ευάγγελος – Πληροφορικής
   Παπαδοπούλου Ελευθερία - Γαλλικής Γλώσσας
Πρωτόγερου Ελευθερία - Εικαστικών
Ζάγορας Θεοχάρης - Μουσικός

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

                  Μπίτης Νικόλαος
 - Δάσκαλος 
            Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας
           Τσομπάνης Ευάγγελος - Πληροφορικής