Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Χριστουγεννιάτικη κάρτα από την Γ΄ τάξη

Τα παιδιά της Γ΄ τάξης του σχολείου μας με τη βοήθεια της δασκάλας τους κυρίας Τρύφου Αλεξάνδρας κατασκεύασαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες γι' αυτούς και τις οικογένειές τους.