Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για την εγγραφή στην η-Τάξη και e-me

 η - Τάξη
Βήμα 1ο


Βήμα 2ο


Βήμα 3ο


Βήμα 4ο


Βήμα 5ο


Βήμα 6οe - me

Βήμα 1ο

Από τη διεύθυνση: https://e-me.edu.gr/


Βήμα 2ο

Βήμα 3ο


Βήμα 4ο