Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Οδηγίες με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν οι γονείς.Βήμα 4. Με ευθύνη του Διευθυντή/τριας ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου: 
α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
β) για την πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του ψηφιακού τμήματος κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link. (θα σας ενημερώσουμε)
γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019.       

Βήμα 5. Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ . 

Βήμα 6. Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς (από το Βήμα 4β)) ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή. 

Βήμα 7. Ο Δ/ντής μετά την απόκτηση του λογαριασμού ΠΣΔ από τους μαθητές:
α) εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών που διαθέτει στο ΠΣΔ https://register.sch.gr/students/admins/ , και
β) επιλέγει τους/τις μαθητές/τριες μίας τάξης και
γ) αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ των μαθητών/τριών της τάξης αυτής στον/ στους εκπαιδευτικούς της τάξης που διδάσκει/ουν τα μαθήματα

Για τη δημιουργία λογ/σμού μαθητή θα σας ζητηθεί  και ο Αριθμός Μητρώου Μαθητή. Οι γονείς των μαθητών/τριών των Γ-Δ-Ε-ΣΤ μπορούν  να τον βρουν   στον  Έλεγχο Προόδου. Οι γονείς των μαθητών /τριών των Α και Β τάξεων  θα ενημερωθούν με e-mail
Πιθανόν να μην εφικτή η σύνδεση λόγω υπερφόρτωσης  του δικτύου . Προσπαθήστε ξανά.
Παρακαλείσθε όταν τελειώσετε με την διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού να  ενημερώσετε με  e-mail  (gianistpe2kek@gmail.com) γράφοντας την ένδειξη επιτυχής το όνομα του μαθητή  και την τάξη φοίτησης.

Με εκτίμηση, 
Ο Διευθυντής του σχολείου 
Ευαγγελίδης Γεώργιος