Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Οι ψηφιακές δομές του υπουργείου, τα Διαδραστικά Βιβλία και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδενδρο) είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα, μάθημα και ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους μαθητές στην έκτακτη αυτή συγκυρία.


Μένουμε σπίτι για να επανέλθουμε υγιείς 
στην καθημερινότητά μας.

Μια όμορφη κατασκευή μαθητή του σχολείου μας!