Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Let’s do it Greece - Εβδομάδα δράσεων του σχολείου μας (4)

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Τίτλος δράσης:  «Όπου πάω θέλω να είναι καθαρά»

Μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου

Καθαρισμός χώρων του Λιμναίου Οικισμού και της περιοχής της Αναλήψεως.

Συμμετοχή Κοινωνικού  Φορέα: Δήμος Καστοριάς.