Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Μια λαογραφική έκθεση στην τάξη μας - Β΄ τάξη

Μετά από την επίσκεψή μας στο Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης και αφού ολοκληρώσαμε την ενότητα στο μάθημα της γλώσσας
«Μες στο Μουσείο»,  τα παιδιά της Β΄ τάξης, ενθουσιασμένα θέλησαν να κάνουν μια λαογραφική έκθεση στην τάξη τους.
Έφεραν λοιπόν ό,τι αντικείμενα μπόρεσαν να βρουν, οργάνωσαν τη μικρή τους έκθεση και την παρουσιάζουν.

Ο καθένας έγραψε και μία λεζάντα για το αντικείμενο που έφερε, όπως λάμπα πετρελαίου, σίδερο ρούχων που λειτουργούσε με κάρβουνο, μικρό χάλκινο καζάνι (κακάβι), παλιά νομίσματα, μικρό κανάτι (μπουτσέλι), παλαμαριά (μ’ αυτό μάζευαν τα στάχυα).