Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018


Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του  Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.
Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.     Πιστοποιητικό  γέννησης  Δήμου ή Κοινότητας.
Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών-τριών  δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ.
2.     Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) (στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια).
3.     Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίδεται από το Δημοτικό Σχολείο). 
4.     Αποδεικτικό στοιχείο όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή -τριας (απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ).
5.     «Βεβαίωση Φοίτησης» νηπίου (δίδεται από το Νηπιαγωγείο).


Πληροφορίες για τις εγγραφές στον Διευθυντή του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού στο τηλέφωνο 2467085382