Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής Καστοριάς

Το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 (οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄) και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 (οι τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ ).

Στο πρώτο στάδιο της επίσκεψης( και για τα δύο τμήματα) πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα προβολών μια ειδικά σχεδιασμένη παρουσίαση σε Power Point, όπου τα παιδιά γνώρισαν την επιστήμη της αρχαιολογίας, τις κύριες πρακτικές και μεθόδους (π.χ. ανασκαφή, μελέτη ευρημάτων) που οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν το παρελθόν. Επίσης, εξοικειώθηκαν με την περίοδο της Προϊστορίας, κατά κύριο λόγο με τη Νεολιθική Εποχή, με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν τότε οι άνθρωποι, για τις καθημερινές τους ασχολίες και τον πολιτισμό τους. Τέλος, γνώρισαν τον Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής και τα ευρήματά του.

Τα παιδιά και των δύο τμημάτων, συμμετείχαν ενεργά, σχολιάζοντας κάθε διαφάνεια που έβλεπαν και  είπαν ελεύθερα τις ιδέες τους στις ερωτήσεις που έθεσαν οι αρχαιολόγοι-εκπαιδευτές. 

Στο δεύτερο στάδιο τα παιδιά των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα έμαθαν για τις χρήσεις του πηλού στη Νεολιθική Εποχή, τις τεχνικές κατασκευής των νεολιθικών αγγείων και των πήλινων αντικείμενων της περιόδου. 
Οργανωμένα σε ομάδες, συνεργάστηκαν  και κατασκεύασαν αντικείμενα από πηλό όπως (μικρά αγγεία, ειδώλια, σφραγίδες, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κοσμήματα).
  


Στο δεύτερο στάδιο, τα παιδιά των τάξεων Δ΄, Ε΄, Στ΄ μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα, εμβάθυναν σε συγκεκριμένες όψεις της Νεολιθικής ζωής (διατροφή, εργαλεία, κοσμήματα, πήλινα αντικείμενα) με βάση το αρχαιολογικό υλικό, διάφορες εικόνες και ερωτήσεις που τους δόθηκαν, χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και συνεργάστηκαν προκειμένου να παρουσιάσουν στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους τα αποτελέσματα της δικής τους έρευνας.