Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Διδακτικό προσωπικό του σχολείου 2014 - 2015

Πρωινή  Ζώνη

Ευαγγελίδης Γεώργιος  - Διευθυντής

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τάξη
Πανάτσα Μαριάνθη
Δασκάλα  ΠΕ70 
Α΄
Κύρου Νικόλαος
Δάσκαλος ΠΕ70 
Β΄
Βάσκος Ιωάννης
Δάσκαλος ΠΕ70 
Γ΄
Γούτα Ουρανία
Δασκάλα  ΠΕ70 
Δ΄
Καραγεωργίου Ιωάννης
Δάσκαλος ΠΕ70 
Ε΄
Μπίτης Νικόλαος
Δάσκαλος ΠΕ70 
ΣΤ΄
Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα
Δασκάλα  ΠΕ70 
Γ΄ Δ΄ ΣΤ΄
Κράτσιου Καλλιόπη
Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
Α΄ Β΄  Γ΄
Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
Παπαϊωάννου Αγνή
Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης
Β΄  Ε΄ ΣΤ΄
Μπαρούφα Μαρία
  Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06
Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
Κουγιουμτζή Εύη
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Ε΄ ΣΤ΄

                    Απογευματινή Ζώνη - Ολοήμερο Σχολείο

                      Τρύφου Αλεξάνδρα - Δασκάλα ΠΕ70 - Υπεύθυνη Ολοήμερου
                      Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα - Δασκάλα ΠΕ70
                      Κράτσιου Καλλιόπη - Φυσικής Αγωγής ΠΕ11              
                      Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06