Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Δράσεις για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους καθιερώνεται ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο μας έχει προγραμματίσει και υλοποιεί δράσεις , εμπλέκοντας όπου είναι απαραίτητο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.