Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Διδακτικό προσωπικό του σχολείου 2013 - 2014

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ευαγγελίδης Γεώργιος - Διευθυντής
Πανάτσα Μαριάνθη - τάξη Α΄
Βάσκος Ιωάννης - τάξη Β΄
Γούτα Ουρανία - τάξη Γ΄
Καραγεωργίου Ιωάννης - τάξη Δ΄
Τρύφου Αλεξάνδρα - τάξη Ε΄
Μπίτης Νικόλαος
- τάξη ΣΤ΄

Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα - Δασκάλα
Κράτσιου Καλλιόπη - Φυσικής Αγωγής
Σιδηροπούλου Βασιλική- Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης
Ματσίνη-Μακρίδου Ανδρονίκη- Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης
Δεβλιώτη Ζωή - Αγγλικής Γλώσσας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κύρου Νικόλαος - Υπεύθυνος Ολοήμερου
Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα - Δασκάλα
Κράτσιου Καλλιόπη - Φυσικής Αγωγής
Δεβλιώτη Ζωή - Αγγλικής Γλώσσας