Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Δράση

Καλλωπισμός - φύτευση φυτών από τους μαθητές της Στ΄ τάξης στα παρτέρια του μπαλκονιού του σχολείου μας.