Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Ηλιακά οχήματα από άχρηστα υλικά - Γ΄ τάξη

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης κατασκεύασαν με μεγάλη φαντασία, οχήματα που κινούνται με ηλιακή ενέργεια, από άχρηστα υλικά.
Να μερικές από τις κατασκευές τους.