Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Δ΄ τάξη: Κατασκευή "Αρλεκίνου"

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης ακολουθώντας τις οδηγίες κατασκευής "Αρλεκίνου" στο μάθημα της Γλώσσας, ενότητα 9 (σελ.62) και με τη βοήθεια του δασκάλου τους κατασκεύασαν τον Αρλεκίνο της εικόνας που ομοφφαίνει την τάξη τους.