Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής και αγωγής υγείας των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ (2)

Δραστηριότητα 1η : Επιστολή γνωριμίας

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας - ενότητα «Οι φίλοι και οι φίλες μας» (Τετράδιο εργασιών σελ. 74) - αναλάβαμε να επικοινωνήσουμε με τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού με έναν παραδοσιακό τρόπο. 
Συντάξαμε μία επιστολή πρώτης γνωριμίας με τους συμμαθητές – φίλους μας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού.
Παραδοσιακός ο τρόπος της σύνταξης της επιστολής μας αλλά σύγχρονος ο τρόπος αποστολής της, αφού η επιστολή μας στάλθηκε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.