Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Πρόγραμμα E-twinning για την Α΄ τάξη

Από τη σελίδα "bloggers ... από κόυνια" της Α΄ τάξης!

Η Α΄ Τάξη θα συμμετάσχει αρχικά σε ένα ενδιαφέρον έργο που θα αφορά μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας.Ο τίτλος του είναι : The Travelling Box( Το Ταξιδιωτικό κουτί).
Με λίγα λόγια : 11 σχολεία από 8 ευρωπαϊκές χώρες ( Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία ,Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία ) έχουν " δημιουργήσει" ηλεκτρονικά μία " αλυσίδα" σχολείων. Κάθε τάξη που συμμετέχει θα ετοιμάσει από ένα ταξιδιωτικό κουτί που θα το γεμίσει με πράγματα που θα φτιάξουν ή θα προμηθευτούν οι μαθητές. Τα κουτιά θα ακολουθήσουν μία προκαθορισμένη πορεία ( θα στέλνονται από το ένα σχολείο στο άλλο).Κάθε νέα τάξη θα προσθέτει τα δικά της πράγματα. Όταν τα κουτιά επιστρέψουν στα σχολεία από τα οποία ξεκίνησαν, θα είναι γεμάτα από δώρα, αναμνηστικά και εργασίες των μαθητών.

Ήδη οι μαθητές της Α΄τάξης έχουν συζητήσει στην τάξη για την «αλυσίδα» των σχολείων, και δουλεύουν πάνω στον χάρτη της Ευρώπης για να εντοπίσουν τις χώρες με τις οποίες θα συνεργαστούν.