Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Επίσκεψη στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής Καστοριάς

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 οι τάξεις Δ΄, Ε΄ & Στ' του Σχολείου μας επισκέφτηκαν τον Νεολιθικό Οικισμό Αυγής.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών».

Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή  στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και την εξοικείωση τους με τα αποτελέσματα του ανασκαφικού έργου στο Νεολιθικό Οικισμό μπόρεσαν να λειτουργήσουν ως φορείς ενημέρωσης του άμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος για το αρχαιολογικό έργο που πραγματοποιείται στην περιοχή μας.