Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Η Γ΄ τάξη του σχολείου μας στο "eTwinning" !Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης για το σχολικό έτος 2010 - 2011, η Γ΄ τάξη θα πάρει μέρος σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων της Ευρώπης" ( eTwinning).


Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Το πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού θα έχει τον τίτλο : "My daily life in Europe " (Η καθημερινή μου ζωή στην Ευρώπη) και αποτελεί  πρόταση της τάξης μας.
Η  Γ΄ τάξη  έχει ήδη έρθει σε επαφή με κάποια ευρωπαϊκά σχολεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής και συνεργασίας.


Με λίγα λόγια η ιδέα μας και ο σκοπός του προγράμματος:


Μαθητές από ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται πληροφορίες για την καθημερινότητα τους και τον τόπο που ζουν. Ανταλλάσουν γραπτά μηνύματα,εικόνες,ζωγραφιές,κάρτες, φωτογραφίες τοπίων, μουσική και πολλά άλλα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
Έτσι έρχονται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και συνειδητοποιούν την διαφορετικότητα αλλά και την ομοιότητα τους με τα παιδιά του Κόσμου. Κατανοούν τη διαπολιτισμικότητα.


(Τηρώντας βέβαια κανόνες ασφάλειας διευκρινίζουμε ότι φωτογραφίες και προσωπικά δεδομένα των μαθητών ΔΕΝ θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο).


Το πρόγραμμα θα διαρκέσει όλη την σχολική χρονιά που διανύουμε και όλο μας το υλικό θα δημοσιεύεται στην εφημερίδα πρωτίστως και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Δημοτικού σχολείου.