Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Προγράμματα - Συνεργασίες στο E-twinning για την Γ΄ τάξη

Οι πρώτες συνεργασίες στο E-twinning έχουν κλείσει και η Γ' Τάξη συμμετέχει ήδη σε τρία προγράμματα.

1. Christmas is coming soon. Let's send Christmas cards with a smile from Europe.
(Τα Χριστούγεννα έρχονται. Ας στείλουμε Χριστουγεννιάτικες κάρτες με ένα χαμόγελο από την Ευρώπη.)
2. Christmas Carols. (Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα).
3. Pupils and their activities. ( Oι μαθητές και οι δραστηριότητες τους).

Στην πρώτη εργασία οι μαθητές θα ετοιμάσουν και θα αποστείλουν στον ιστότοπο του προγράμματος μία παρουσίαση του τόπου τους και του σχολείου τους.
Στη δεύτερη φάση θα ετοιμάσουν και θα αποστείλουν χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες με θέματα από την παράδοση της κάθε χώρας.
Μαζί με τις κάρτες θα ετοιμάσουν και ένα συνοδευτικό έγγραφο με τα έθιμα των Χριστουγέννων κάθε χώρας.
Οι μαθητές θα γράφουν στη γλώσσα τους και στα Αγγλικά (ως γλώσσα επικοινωνίας ).

Στην δεύτερη εργασία οι μαθητές θα τραγουδήσουν τα κάλαντα στη γλώσσα τους και θα αποστείλουν το βίντεο στον ιστότοπο του πραγράμματος.

Η τρίτη εργασία θα διαρκέσει όλη την χρονιά και θα αφορά την ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των μαθητών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Τα προγράμματα έχουν πάρει ήδη έγκριση (e-twinning label) και έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των σχολειών που συμμετέχουν.