Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Βιβλίο γραμμάτων για την Α΄ τάξη

Ο δάσκαλος του ολοήμερου σχολείου Καραγεωργίου Γιάννης δημιούργησε ένα βιβλίο γραμμάτων και εικόνων για τα παιδιά της Α΄ τάξης.
Τα παιδιά της Α΄ τάξης του ολοήμερου σχολείου ζωγράφιζαν, ανάλογα με το γράμμα που έκαναν στη Γλώσσα της πρωινής ζώνης, στο βιβλίο.
Σας παρουσιάζουμε το βιβλίο με τα γράμματα και τις εικόνες.