Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020

Οι εγγραφές  στην Πρώτη  (Α΄) Τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020  πραγματοποιούνται από 6 έως 20 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 με 13.30
Φέτος θα εγγραφούν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται  από τον Διευθυντή  του Δημοτικού Σχολείου μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.)

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο θα σας δοθεί από τον Διευθυντή του σχολείου)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Πιστοποιητικό  Φοίτησης Νηπιαγωγείου. (Προσκομίζεται από το Νηπιαγωγείο)
Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού  Φοίτησης Νηπιαγωγείου το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Πληροφορίες για τις εγγραφές στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού στο τηλέφωνο 2467085382.


                                                   Ο Δ/ντής του Σχολείου
                                              Ευαγγελίδης Γεώργιος