Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Διήμερο πρόγραμμα του «Κέντρου Ημέρας» στο σχολείο μας

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, για τους μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄,  η πρώτη μέρα του προγράμματος «Ευαισθητοποίηση μαθητών του κάθε σχολείου σχετικά με τον αυτισμό» (Πρόγραμμα «Κατανοώντας τους φίλους») του Κέντρου Ημέρας  σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Ν. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017- 2018.
Στα πλαίσια της δράσης οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να εισαχθούν στη διαφορετικότητα μέσα από σχετικά βιωματικά παιχνίδια. Έτσι, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για έννοιες όπως ικανότητα, ανάγκη, διαφορετικότητα αλλά και να βιώσουν πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή τους αν παρουσίαζαν κάποια κινητική, γνωστική ή αισθητηριακή αναπηρία. Η δράση πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.
Η ενημέρωση των μαθητών/τριών ήταν κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών και πραγματοποιήθηκε παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου.
                                        Α΄ τάξη

Β΄ τάξη


Γ΄ τάξη