Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση προόδου μαθητών/τριών - Επίδοση βαθμολογίας 1ου Τριμήνου

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του  Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού καλεί  τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών την 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 
στο σχολείο για:

- Ενημέρωση από τον διευθυντή του σχολείου: ώρα 12:45 ως 13:15.
- Επίδοση Βαθμολογίας  1ου τριμήνου του σχολικού έτους 2017-2018: ώρα 13:15 ως 14:00.
- Ενημέρωση προόδου φοίτησης των μαθητών/τριών και συμμετοχής τους στην παιδαγωγική διαδικασία.
- Οι γονείς και κηδεμόνες θα ενημερώνονται από τους διδάσκοντες  οι οποίοι θα βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα βρίσκονται στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων.
- Οι βαθμοί θα δοθούν αποκλειστικά στον γονέα - κηδεμόνα του μαθητή.
- Το ολοήμερο τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά.
                                 
                     Ο Διευθυντής  του Σχολείου

                          Ευαγγελίδης Γεώργιος