Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

«Ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις» 3ης Ε.Π. Καστοριάς - Σχολικός Σύμβουλος

 Ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Ε.Π. Καστοριάς κ. Παστελάς Χρήστος οργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις 
με θέμα: «Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ