Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Διδακτικό προσωπικό του σχολείου 2016 - 2017


ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ευαγγελίδης Γεώργιος - Διευθυντής

Πανάτσα Μαριάνθη - Δασκάλα  Α΄τάξης
Τρύφου Αλεξάνδρα  - Δασκάλα Β΄τάξης
Κύρου Νικόλαος  - Δάσκαλος  Γ΄ τάξης
          Γούτα Ουρανία  - Δασκάλα Δ΄τάξης
          Μπίτης Νικόλαος- Δάσκαλος  Ε΄ τάξης
          Βάσκος  Ιωάννης - Δάσκαλος  ΣΤ΄τάξης
          Καραγεωργίου Ιωάννης - Δάσκαλος 
              (Συμπλήρωση ωραρίου στην Α΄και Β΄τάξη)

Κεχαγιά Φωτεινή - Φυσικής Αγωγής
Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας
Αϊβανούλης Φίλιππος – Πληροφορικής
Κουγιουμτζή Εύη - Γαλλικής Γλώσσας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Καραγεωργίου Ιωάννης - Δάσκαλος 
Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας
Αϊβανούλης Φίλιππος - Πληροφορικής