Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Τιμητικός Έπαινος για το σχολείο μας

Με απόφαση (Φ14/1039/77512/Δ1/16-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, απονεμήθηκε  στο σχολείο μας έπαινος για τις δράσεις και τα προγράμματα καλών πρακτικών, γύρω από το προσφυγικό ζήτημα για το σχολικό έτος 2015-2016.