Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Εβδομάδα δράσεων κατά της βίας και του σχολικού εκφοβισμού

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Ομιλία - παρουσίαση για τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό στις τάξεις Γ΄- Δ΄- Ε΄ και ΣΤ΄ και προβολή σχετικών ταινιών.