Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Νέο έργο eTwinning-" Advent and Christmas in Our Lives"


Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος Comenius 2013-2015, συνεχίζουμε τις ευρωπαϊκές δράσεις μας με ένα καινούριο πρόγραμμα eTwinning. 
Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. 
Οι τάξεις που υλοποιούν το πρόγραμμα είναι η  Γ' και η Δ΄, με τους δασκάλους τους.
Ο τίτλος του έργου είναι : Αdvent and Christmas in Our Lives Η θεματική του εντάσσεται στα Χριστουγεννιάτικα έθιμα των ευρωπαϊκών λαών. Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε τις παραδόσεις μας και να μοιραστούμε τις γιορτινές μας συνήθειες!
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο και θα διαρκέσει ως το Φεβρουάριο.
Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ποιοι είναι οι συνεργάτες μας!