Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2015 - Δράσεις

         Δημιουργία ανθόκηπου από τους μαθητές του σχολείου!


  


Αφίσες των τάξεων Ε΄ και  ΣΤ΄

Καθαρισμός της αυλής του σχολείου και του πάρκου.

"Το περιβάλλον από το Α ως το Ω"  - Ε΄ τάξη


Ολοήμερο τμήμα Β΄ τάξης
(Κατασκευή με άχρηστα ρολά κουζίνας και χαρτιά)
Α΄ τάξη
Κατασκευές με πλαστικά μπουκάλια