Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Διδακτικό προσωπικό του σχολείου 2015 - 2016

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ευαγγελίδης Γεώργιος - Διευθυντής

Πανάτσα Μαριάνθη - τάξη Α΄
Κύρου Νικόλαος - τάξη Β΄
Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα - τάξη Γ΄
Μπίτης Νικόλαος - τάξη Δ΄
Βάσκος  Ιωάννης - τάξη Ε΄
Γούτα Ουρανία - τάξη ΣΤ΄

Μάμαλη Χρυσάνθη - Φυσικής Αγωγής
Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Καραγεωργίου Ιωάννης  - Υπεύθυνος Ολοήμερου
Τρύφου Αλεξάνδρα - Δασκάλα
Μάμαλη Χρυσάνθη - Φυσικής Αγωγής
Μπαρούφα Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας
 Καραμπιμπέρη - Νένου Αναστασία - Αγγλικής Γλώσσας
Αϊβανούλης Φίλιππος - Πληροφορικής