Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου μας σε θέματα πυροπροστασίας.


Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ 3.2/278/05-02-2015/     Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης N.Καστορίας, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου (μόνιμου και αναπληρωτών) από τον κ. Παπουτσίδη Δημήτριο Πυραγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, σε θέματα: 
α) Πρόληψης πυρκαγιάς.
β) Τεχνικής αντιμετώπισης πυρκαγιών και χρήση πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η σχολική μονάδα.
γ) Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού. 
δ) Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.