Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών (2) - Τάξη Δ΄

Στην δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος οι μαθητές της Δ΄ τάξης  έμαθαν ποιες συσκευασίες ανακυκλώνονται.
Συγκέντρωσαν στην τάξη συσκευασίες και υλικά που έφεραν από το σπίτι τους και βρήκαν ποιες από αυτές μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Στη συνέχεια κατέταξαν τις συσκευασίες σε πέντε μεγάλες κατηγορίες...
  • Πλαστικό
  • Γυαλί
  • Χαρτί
  • Αλουμίνιο
  • Λευκοσίδηρο
...και έμαθαν ότι μόνο αυτές τις συσκευασίες πρέπει να πετάμε στον μπλε κάδο.
Στο τέλος έφτιαξαν τον υπερκάδο της τάξης και έβαλαν μέσα όλες τις συσκευασίες που είχαν φέρει για ανακύκλωση.