Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Επίσκεψη στον Νεολιθικό Οικισμό Αυγής - Δημιουργώντας με τον πηλό

Σήμερα οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν τον Νεολιθικό Οικισμό της  Αυγής.
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον οικισμό και τις ανασκαφές από τον  αρχαιολόγο κ. Μπεκιάρη  Αναστάσιο.  Κατόπιν οι μαθητές  έμαθαν  για τις χρήσεις του πηλού στη Νεολιθική Εποχή, τις τεχνικές κατασκευής των νεολιθικών αγγείων και τα πήλινα αντικείμενα της περιόδου.

Αργότερα οι μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν  και  κατασκεύασαν αντικείμενα από πηλό (μικρά αγγεία, ειδώλια, σφραγίδες).