Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Διδακτικό προσωπικό του σχολείου 2012 - 2013


ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
Ευαγγελίδης Γεώργιος - Διευθυντής
Καραγεωργίου Ιωάννης - τάξη Α΄
Κύρου Νικόλαος - τάξη Β΄
Μπίτης Νικόλαος - τάξη Γ΄
Βάσκος Ιωάννης - τάξη Δ΄
Γούτα Ουρανία - τάξη Ε΄
Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα - τάξη ΣΤ΄
Κράτσιου Καλλιόπη - Φυσικής Αγωγής
Πανάτσα Μαριάνθη - Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης
Καλαμπούρη Ελένη - Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης
Θεοδωράκη Μαρία - Αγγλικής Γλώσσας
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τρύφου Αλεξάνδρα - Υπεύθυνη Ολοήμερου
Κράτσιου Καλλιόπη - Φυσικής Αγωγής