Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Σχεδιάζω και ζωγραφίζω με άξονα συμμετρίας! – Εικαστικά Στ΄ τάξης.Σχέδιο μαθήτριας της Στ΄ τάξης!