Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Έλεγχοι Προόδου Β΄ τριμήνου 2010

Την Παρασκευή 19/3/2010 στις 12:00 θα δοθούν οι έλεγχοι Προόδου Β΄ Τριμήνου στους γονείς των μαθητών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄.

Οι γονείς των μαθητών των τάξεων Α΄ και Β΄ να προσέλθουν στο σχολείο την ίδια ώρα για να ενημερωθούν για την πρόοδο των μαθητών από τις δασκάλες των τάξεων.