Πίνακας Ανακοινώσεων του Σχολείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ

- Χαρτιά Α4
- Κόλλα
- Συραπτικό
- Μαρκαδόρους
- Καλαμάκια


Διπλώνουμε το χαρτί σύμφωνα με τις εικόνες.-Ζωγραφίζουμε όλες τις πλευρές της συσκευασίας μας με τους μαρκαδόρους.
-Βάζουμε τα καλαμάκια.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ